Logo ZCK

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania:

1. Regulamin Festiwalu Języka Polskiego "Polszczyzna - swojszczyzna"
2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszeniowa